МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ - МКБППМН


Адрес за кореспонденция:

3540 гр. Вършец

обл. Монтана

бул. “България” № 10

тел. 0875328954


Документи:

  План за работа на МКБППМН при община Вършец - 2021 г.

  Годишен отчет за 2020 г. за дейността на МКБППМН - Вършец

  Годишен отчет за 2021 г. за дейността на МКБППМН - Вършец

  Процедура за подбор на обществени възпитатели за дейността на МКБППМН - Вършец

  Списък на допуснатите кандидати в процедура за подбор на обществени възпитатели към МКБППМН - Вършец

  Съобщение по процедура за подбор на обществени възпитатели към МКБППМН - ВършецТурнир "Лято, спорт и здраве 2021" под патронажа на МКБППМН при община Вършец


На 21.06.2021 г. в двора на СУ „Иван Вазов“, гр.Вършец се проведе турнир по футбол, баскетбол и волейбол под надслов „Лято, спорт и здраве 2021”. Турнира беше организиран от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) при община Вършец в изпълнение на Годишният план за работа на комисията с цел превенция на рисковото поведение и опазване здравето на младите хора.

В състезанието се включиха общо 60 ученика от 4 до 11 клас на СУ „Иван Вазов“, гр.Вършец в следните отбори:

Футбол – два отбора по 10 деца.

Баскетбол – два отбора по 10 деца

Волейбол – четири отбора по 5 деца

Футбол – два отбора по 10 деца.

Баскетбол – два отбора по 10 деца

Волейбол – четири отбора по 5 деца

За участниците в турнира бяха осигурени награди /купи за отборите победители/, по една топка на отбор, минерална вода, кроасани и сандвичи за всички участници.

На капитаните на отборите победители бяха връчени купи и грамоти за участието в турнира от г-н Антон Тошев - Секретар на МКБППМН при община Вършец, които ги поздрави от свое име и от името на г-н Петър Стефанов - Председател на МКБППМН при община Вършец и от кмета на общината инж.Иван Лазаров за участието им в спортното меропиятие.

МКБППМН благодари на г-жа Ани Ангелава – Директор на СУ „Иван Вазов“, г.жа Рени Спасова – Помощник директор на училището, Ангел Тодоров, Филип Филипов и Тони Захариев за съдействието и организацията за провеждане на турнира. Г-н Антон Тошев - Секретар на МКБППМН пожела на участниците в турнирите да спортуват със съзнанието на победители, защото спортът носи здраве, разнообразие, оптимизъм и удовлетворение.


     Галерия на турнир "Лято, спорт и здраве 2021"

                   

                   

                   

                   


     Не на тормоза в училище в рисунки

                   

                   

                   

                   


     Спорта е здраве 2022г.

                   

                   

                   

                   

 
©2008 Община ВЪРШЕЦ