МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Общинска администрация гр. Вършец уведомява гражданите, че обслужващата банка на община Вършец е „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД.

Банковата сметка, по която се плащат всички местни данъци и такси е :

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
IBAN: BG 08 UBBS 800 284 543 036 10
BIC: UBBS BGSF
„ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД, клон „ВЪРШЕЦ“

  ЕЛЕКТРОННА СПРАВКА ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ/СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ

  НАИМЕНОВАНИЕ НА БИН /КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ
  ЗАПОВЕД №383/17.10.2022г. ОТНОСНО СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ

  Заповед по чл.63, ал.2 от Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/ относно видът на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ на територията на община Вършец, както и честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци през 2022 година.

  Заповед по чл.63, ал.2 от Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/ относно видът на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ на територията на община Вършец, както и честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци през 2021 година.

  Заповед по чл.63, ал.2 от Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/ относно видът на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ на територията на община Вършец, както и честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци през 2020 година.

  План - сметка на ТБО за 2023 г. (качено на 17.11.2022 г.)

  План - сметка на ТБО за 2022 г. (качено на 22.11.2021 г.)

  План - сметка на ТБО за 2021 г. (качено на 25.11.2020 г.)

  План - сметка на ТБО за 2020 г. (качено на 29.11.2019 г.)


©2008 Община ВЪРШЕЦ