ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - 02.04.2023

  Заповед за образуване на СИК в лечебно заведение

  Покана консултации състав на СИК в"СБР-НК" ЕАД, филиал "Свети Мина" - гр.Вършец"

Обучение на СИК и ПСИК ще бъде проведено онлайн при следния график:

Понеделник – 27.03.2023 г. от 17:30 ч. ЛИНК - Натисни ТУК!

Вторник – 28.03.2023 г. от 17:30 ч. ЛИНК - Натисни ТУК!

ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ С MS Teams на Microsoft.

Ако желаете да използвате мобилен телефон за включване към видеоконференцията,

може да направите това като изтеглите подходящата за устройството Ви версия на Microsoft Teams

от магазина за приложения Google Play Store за Андроид или AppStore за Apple устройства.

ЗА СВАЛЯНЕ НА ИНСТРУКЦИЯ - НАТИСНИ ТУК!

Г Р А Ф И К

за предаване на изборните материали на Секционните избирателни комисии за избори за Народни представители на 02 април 2023 г. във фоайето на Общинска администрация - Вършец

01 април 2023 г. /събота/

от 11,00 ч. За секции: № 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 017, 018
от 11,30 ч. За секции: № 010, 011, 012, 013, 014, 015 и 016

Централната избирателна комисия уведомява, че в раздел “ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2 април 2023 г.”, в подраздел „За избирателите“ https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/voters, гражданите могат да извършат проверка в списъка на лицата, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 2 април 2023 г. За да се извърши проверката, следва да се получи персонален идентификационен код (ПИК) на заявен електронен адрес (Email). След получаване на кода е необходимо той да бъде активиран чрез натискане върху връзката (линк), посочена в съобщението, с което е изпратен ПИК. След това действие може да се извърши проверка в списъка. Лицата, които установят, че имената им фигурират в подписка, която не са подписали, следва да подават жалби или сигнали до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).
Централната избирателна комисия уведомява избирателите, че ГД „ГРАО“ е осигурила алтернативни начини за справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за Народно събрание на 02.04.2023 г. за всички български граждани. Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:
  • През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/
  • Чрез SMS
  • Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Йетел и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
  • Чрез стационарен или мобилен телефон: Безплатен за цялата страна телефон 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO").
Избирателите могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различен от населеното място на постоянния им адрес чрез страницата https://regna.grao.bg/ Избирателите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес до 18.03.2023 г. включително, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 22.03.2023 г.
Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен. Сайта може да бъде достъпен на адрес: http://www.grao.bg/elections/ Чрез сайта може: -Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации. -Да подадете удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации. -Да се информирате за секциите и местата на гласуване. Активиран е служебния достъп на сайта, откъдето общинските администрации могат да извършват: -Служебни справки в избирателните списъци; -Обработване на постъпили Заявления за гласуване по настоящ адрес; -Регистриране на издадено Удостоверение за гласуване на друго място. Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/. Активна е възможността за проверка на избирателна секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон: Чрез SMS Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН. Чрез стационарен или мобилен телефон Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Разяснителна кампания:

Уважаеми избиратели,

На интернет страницата на Министерство на електронното управление са публикувани 6 електронни услуги, свързани с изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910001

 

910002  Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 2 април 2023 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910002

 

910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка чл. 243 и чл. 251 ИК)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910003

 

910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1  ИК)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910004

 

910005 Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 39, ал. 2 – 6 ИК)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910005

 

910008 Подаване на заявление – декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 ИК)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910008ЗАПОВЕДИ - ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - 02.04.2023

  Заповед за определяне на секция за гласуване на избиратели с увредено зрение

  ЗАПОВЕД № 42/06.02.2023 г. на Кмета на община Вършец относно образуване на избирателните секции

  Приложение № 1 към Заповед № 42/06.02.2023 г.

  Приложение № 2 към Заповед № 42/06.02.2023 г.

  Заповед за определяне места за обявяване на избирателни списъци

  Заповед за определяне места за агитационни материали

  Покана за провеждане на консултации за определяне състава на СИК - Община Вършец

  Заповед за образуване на ПСИК

  СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА МВР - ОБРАЗЦИ 2023  СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.

Секция №1 гр.Вършец, ул."Дончо Станчев" №16а (бившето начално училище)

Секция №2 гр.Вършец, ул."Дончо Станчев" №16а (бившето начално училище)

Секция №3 гр.Вършец, ул."Република" №94 (читалище "Хр. Ботев 1900")

Секция №4 гр.Вършец, ул."Христо Ботев" №44 (пенсионерския клуб/БКС)

Секция №5 гр.Вършец, ул."Иван Асен II" №19 (СОУ "Иван Вазов")

Секция №6  гр.Вършец, ул."Иван Асен II" №19 (СОУ "Иван Вазов")

Секция №7 гр.Вършец, кв.Заножене ул."Република" №191 (читалище "Пробуда")

Секция №8 гр.Вършец, кв.Заножене ул."Република" №191 (читалище "Пробуда")

Секция №9 с. Спанчевци и Клисурски манастир ул."Георги Димитров" №21 (сградата на Кметството)

Секция №10 с. Долна Бела Речка, ул."Първа" №31 (сградата на Кметството)

Секция №11 с. Горна Бела Речка, ул."Първа" №63 (сградата на Кметството)

Секция №12 с. Долно Озирово, ул."Първа" №55 (сградата на училището/киносалона)

Секция №13 с. Горно Озирово, ул."Васил Левски" №27 (сградата на Кметството)

Секция №14 с. Стояново, ул."Първа" №6 (сградата на Кметството)

Секция №15 с. Черкаски, ул."Христо Ботев" №78 (сградата на Кметството)

Секция №16 с.Драганица, ул."Първа" №44 (сградата на Кметството)©2008 Община ВЪРШЕЦ