ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - 04.04.2021

Г Р А Ф И К

за предаване на изборните материали на Секционните избирателни комисии
за избори за Народни представители на 4 април 2021 г.

Място - фоайето на Общинска администрация Вършец

Дата - 3 април 2021 г. /събота/

        от 14:00 ч.    За секции: № 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 и 017

        от 14:30 ч.    За секции: № 010, 011, 012, 013, 014, 015 и 016


Във връзка с парламентарните избори на 4 април 2021 г. Ви информираме, че може да се възползвате от електронните административни услуги от интернет страницата на община Вършец с адрес: https://vyrshets.auslugi.com/

За гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, се подава Заявление по образец на e-mail: admin_varshetz@mail.bg: Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия


  ЗАПОВЕД № 20/03.02.2021 г. на Кмета на община Вършец относно - образуване на избирателните секции

      ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към Заповед № 20/03.02.2021 г.

      ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към Заповед № 20/03.02.2021 г.

  ЗАПОВЕД № 34/15.02.2021 г. относно - места за обявяване на избирателни списъци

  ЗАПОВЕД № 71/12.03.2021 г. относно - места за поставяне на агитационни материали

  ЗАПОВЕД № 72/16.03.2021 г. относно - образуване на подвижна секционна избирателна комисия

  ЗАПОВЕД № 78/24.03.2021 г. относно - гласуване на избиратели с увредено зрение и затруднения с придвижването

  ЗАПОВЕД № 92/31.03.2021 г. относно - забрана на продажбата на спиртни напитки

  ЗАПОВЕД № 94/01.04.2021 г. относно - образуване на СИК в СБР

  Провеждане на консултации за определяне състава на СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ на територията на община Вършец (качено на 18.02.2021 в 11:00 ч.)

  Предварителен избирателен списък 1

  Предварителен избирателен списък 2

  СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  Съобщение на пресцентъра на МВР

Eлектронни услуги, разработени от Държавна агенция „Електронно управление“ във връзка с предстоящите избори


   910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

   910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - вписване в избирателните списъци

   910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК)

   910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК)

   910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)

   910006 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

   910007 Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Централна избирателна комисия


   Разяснителна кампания - Активно избирателно право

   Разяснителна кампания - Гласуване на избиратели с увреждания

   Машинно гласуване

   Гласуване с бюлетина и отбелязване на преференция

   Гласуване на изборите в условия на КОВИД-19

©2008 Община ВЪРШЕЦ