ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - 04.04.2021


  ЗАПОВЕД № 20/03.02.2021 г. на Кмета на община Вършец, относно образуване на избирателните секции.

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към Заповед № 20/03.02.2021 г.

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към Заповед № 20/03.02.2021 г.

  ЗАПОВЕД № 34/15.02.2021 г. относно - места за обявяване на избирателни списъци.

  Провеждане на консултации за определяне състава на СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ на територията на община Вършец (качено на 18.02.2021 в 11:00 ч.).

  Предварителен избирателен списък 1.

  Предварителен избирателен списък 2.

Eлектронни услуги, разработени от Държавна агенция „Електронно управление“ във връзка с предстоящите избори


   910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

   910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - вписване в избирателните списъци

   910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК)

   910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК)

   910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)

   910006 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.©2008 Община ВЪРШЕЦ