ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ, ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - 14.11.2021Във връзка с парламентарните избори на 14 ноември 2021 г. Ви информираме, че може да се възползвате от електронните административни услуги от интернет страницата на община Вършец с адрес: https://vyrshets.auslugi.com/


  ЗАПОВЕД № 315/23.09.2021 г. на Кмета на община Вършец относно образуване на избирателните секции

  ЗАПОВЕД № 321/27.09.2021 г. на Кмета на община Вършец относно местата за обявяване на избирателните списъци

  ЗАПОВЕД № 350/15.10.2021 г. на Кмета на община Вършец относно местата за агитационни материали

  Покана за Консултации СИК  Разяснителна кампания на ЦИК

  Симулатор за машинно гласуване

  ПЛАКАТ "Гласуване с машина"

  Обучение на СИК и ПСИК на територията на Област Монтана за произвеждането на избори за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 година

  СЪОБЩЕНИЕ СИК - Раздаване на книжата и материалите за изборите

  СЪОБЩЕНИЕ СИК (БАЛОТАЖ) – Раздаване на книжата и материалите за изборите  СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14 НОЕМВРИ 2021 Г.

  СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 21 НОЕМВРИ 2021 Г. (БАЛОТАЖ)


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
  Секция №1
гр.Вършец,
ул."Дончо Станчев" №16а (бившето начално училище)
  Секция №2
гр.Вършец,
ул."Дончо Станчев" №16а (бившето начално училище)
  Секция №3
гр.Вършец,
ул."Република" №94 (читалище "Хр. Ботев 1900")
  Секция №4
гр.Вършец,
ул."Христо Ботев" №44 (пенсионерския клуб/БКС)
  Секция №5
гр.Вършец,
ул."Иван Асен II" №19 (СОУ "Иван Вазов")
  Секция №6
гр.Вършец,
ул."Иван Асен II" №19 (СОУ "Иван Вазов")
  Секция №7
гр.Вършец,
кв.Заножене ул."Република" №191 (читалище "Пробуда")
  Секция №8
гр.Вършец,
кв.Заножене ул."Република" №191 (читалище "Пробуда")
  Секция №9
с. Спанчевци и Клисурски манастир
ул."Георги Димитров" №21 (сградата на Кметството)
  Секция №10
с. Долна Бела Речка,
ул."Първа" №31 (сградата на Кметството)
  Секция №11
с. Горна Бела Речка,
ул."Първа" №63 (сградата на Кметството)
  Секция №12
с. Долно Озирово,
ул."Първа" №55 (сградата на училището/киносалона)
  Секция №13
с. Горно Озирово,
ул."Васил Левски" №27 (сградата на Кметството)
  Секция №14
с. Стояново,
ул."Първа" №6 (сградата на Кметството)
  Секция №15
с. Черкаски,
ул."Христо Ботев" №78 (сградата на Кметството)
  Секция №16
с.Драганица,
ул."Първа" №44 (сградата на Кметството)

ПОМОЩ: Ако не знаете в коя избирателна секция гласувате, можете да използвате формата за търсене. След коректно въвеждане на трите имена на кирилица, формата ще върне номерата на секциите, в които са намерени избиратели с тези имена или съобщение, че името не е намерено.

Въведете трите имена за търсене.
©2008 Община ВЪРШЕЦ