ГРАФИК И РАЙОНИ ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ

Понеделник

Първи район с улици в гр.Вършец с 1 кола

Блок „МИУ”„Тинтява”, Поликлиника ЦКБ, ул.”9-ти септември”, ул.”Поп Исай”, ул.Заводска”, ул.Хр.Ботев”, ул.”Сан Стефано”, ул.”Преслав”, ул.Кл.Охридски”, Фирма „Йови”, у- ще”В.Левски”, Барче , ул.”Патр.Евтимий”, ул.”Антим 1- ви”

Втори район с улици в гр.Вършец с 1 кола

„В.Левски, Блокове, Поща, пазар, „Ст.Караджа”, ул.”А.Златков”, , ”Аспарух”, ул.”Ц.Калоян”, ул.Дунав”, ул.”Кирил и Методий”, ул.”И.Манков”, ул.”Н.Рилски”. ул.”Ц.Калоян”

Трети район с улици в гр.Вършец с 1 кола

ОбА, ул.”Д.Щерев”, Тинтява 2, ВиК база, ”Св.Мина”, Ата, Медикус, ул.”Република”, бул.”Република”

Четвърти район с улици в гр.Вършец с 1 кола

бул.”България”, Блокове Красна, Детска градина, Диабетично уще”, Промишлено, ”А.Константинов”, Ул.”И.Вазов”, Гимназия

Вторник

Пети район с улици в кв.Заножене с 1 кола

ул.Л.Арсенов”, ул.”Тинтява”, ул.”Ив.Първанов”, ул.Гр.Видолов”, ул.Зано Ангелов”, ”Водопада”, Ф-ма „Бумад”, ул.Наум Начев”, ул.Соф.Врачански”, ул.”Зелени дел”, ул.”Калето”, ул.”Минкова баня”, ул.Република”

Шести район с улици в гр.Вършец с 1 кола

Ул.”В.Априлов”, ул.”Ч.камък”, ул.”Хисаря”, ул.”Братя Леон”, ул.”Ботуня”, Полиция, Ф-ма”Натекс”

Седми район с улици в кв.Заножене с 1 кола

Ул.”М.Христов”, ул.”Козница”, ул.Ст.Иванов”, ул.”А.Разцветников”, ул.”23-ти септември”, ул.”Бреза”, ул.”А.Занов”, ул.”Д.Илиев”

Осми район с улици гр.Вършец с 1 кола

Ул.Н.Й.Вапцаров”, Училище, ул.”Б.гора”ул.В.Левски”, ул.”Раковска”, ул.Ст.Стамболов”, ул.Бенковска”, ул.”Шипка”

Сряда

Девети район с улици гр. Вършец с 1 кола

Ул.”Иван Асен 2”, ул.”Строителна”, ул.”Банкя”, ул.”Околовръстна”, ул.”Х.Смирненски”, ул.Княз Борис 1-ви”, ул.”Ц.Симеон”

Десети район с ул.гр.Вършец с 1 кола

ул.”Л.Каравелов”, ул.”Х.Генчев”, ул.”Д-р арх.Нешев”, ул.”Ел.Пелин”, ул.Д.Чинтулов”, ул.”П.Яворов”, ул.Конст.Пенев”, ул.”Д.Илиев”, ул.”Серафим Георгиев”

Единадесети район с улици гр.Вършец с 1 кола

Ул.”А.Стамболийски”, ул.”Т.кукли”, Детски ясли, ул.”Кл.Охридски”.

Дванадесети район с улици гр.Вършец с 1 кола

Старо училище, ”Д.Станчев”, ул.К.и Методий”, ул.Отец Паисий”

Четвъртък

Селата на Об.Вършец по график през една седмица

Тринадесети район

с.Спанчевци

Четиринадесети район

с.Драганица

Петнадесети район

с.Черкаски

Шестнадесети район

с.Горно Озирово

Седемнадесети район с 1 кола

с.Долно Озирово и с.Стояново

Осемнадесети район с 1 кола

С.Долна Бела Речка и с.Горна Бела Речка

Петък

Деветнадесети район с улици гр.Вършец с 1 кола

Контейнери:-БКС, ”Тинтява”, Поликлиника, Парк, ЦКБ, ул.”Поп Исай”, ОбА, ”Тинтява”2, ВиК база, ”Св.Мина”, , хотел „Ата”, Къща за гости”св.Георги”, хотел”Медикус”

Двадесети район с улици гр.Вършец с 1 кола

Контейнери:-Блокове”Красна”, Детска градина”, Диабетично уще, Промишлено строителство, Пазар, Барчета, ТПК, Черква
©2008 Община ВЪРШЕЦ