ХІIІ Национален преглед на ученическите духови оркестри "Димитър Пеев" - Вършец 2020 година
1. Статут (.doc)

2. Заявка (.doc)

3. Писмо (.doc)

©2008 Община ВЪРШЕЦ