ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ


9  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ. 44 ОТ ЗОП ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: „ПАЛЕОПАРК, ОГРАДА И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР С ЕКСПОЗИЦИОННА ПЛОЩ“


▣  Покана пазарна консултаиця СМР палеопарк/качено на 17.06.2019г. 13:12ч./

▣  Предложение оферта СМР Палеопарк /качено на 17.06.2019г. 13:12ч./

▣  Техническо предложение /качено на 17.06.2019г. 13:12ч./

▣  Ценово предложение /качено на 17.06.2019г. 13:12ч./

▣  Техническа спецификация /качено на 17.06.2019г. 13:12ч./

▣  Инвестиционен проект (зип) /качено на 17.06.2019г. в 13:12ч./

▣  Оферта ДЖЕРАМИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ /качено на 04.07.2019г. 17:12ч./

▣  Оферта АЛФАСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ /качено на 04.07.2019г. 17:12ч./

▣  Оферта БХК ООД /качено на 04.07.2019г. 17:12ч./

▣  Доклад утвърден на 03.07.2019 /качено на 04.07.2019г. 17:12ч./
©2008 Община ВЪРШЕЦ