ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ


8  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ. 44 ОТ ЗОП ЗА ПРОЕКТ "ОБНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКИ ПАРК, ГР. ВЪРШЕЦ, ПИ 12961.420.1"


▣  Документи (ЗИП архив)/качено на 21.01.2019г. 14:02ч./

▣  Покана /качено на 21.01.2019г. 14:03ч./

▣  РЕШЕНИЕ № 34 от 29.01.2019 /качено на 29.01.2019г. 11:23ч./

▣  Оферта от Алфасист Инженеринг ООД /качено на 29.01.2019г. 11:23ч./

▣  Оферта от Джерамис Интернешънъл ЕООД /качено на 29.01.2019г. 11:23ч./

▣  Оферта от ЛКС ООД /качено на 29.01.2019г. 11:23ч./
©2008 Община ВЪРШЕЦ