ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ


6  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ. 44 ОТ ЗОП ЗА ПРОЕКТ "ОБНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКИ ПАРК, ГР. ВЪРШЕЦ"


▣  1. Покана /качено на 02.07.2018г. 15:35ч./

▣  2. Документи (зип архив) /качено на 02.07.2018г. 15:40ч./

▣  3. Оферта от ДИКИСТРОЙ ЕООД /качено на 10.07.2018г. 13:55ч./

▣  4. Оферта от ИНТЕРПОЛИС ЕООД /качено на 10.07.2018г. 13:55ч./

▣  5. Оферта от ИНТЕРХОЛД ЕООД /качено на 10.07.2018г. 13:55ч./

▣  6. Решение № 441 от 10.07.2018 г. /качено на 10.07.2018г. 13:55ч./
©2008 Община ВЪРШЕЦ