ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ


5  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ. 44 ОТ ЗОП ЗА ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР.ВЪРШЕЦ”


▣  1. Покана /качено на 29.06.2018г. 16:52ч./

▣  2. Документи (зип архив) /качено на 29.06.2018г. 16:52ч./

▣  3. Оферта от Дигитале ЕООД /качено на 09.07.2018г. 14:55ч./

▣  4. Оферта от ПАРК СПОРТ КОНСУЛТ ЕООД /качено на 09.07.2018г. 14:56ч./

▣  5. Оферта от ДДС 09 ООД /качено на 09.07.2018г. 14:57ч./

▣  6. Решение № 437 от 09.07.2018 г. /качено на 09.07.2018г. 14:55ч./
©2008 Община ВЪРШЕЦ