ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ


4  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ. 44 ОТ ЗОП ЗА ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР.ВЪРШЕЦ”


▣  1. Покана /качено на 29.06.2018г. 13:40ч./

▣  2. Документи (зип архив) /качено на 29.06.2018г. 13:43ч./

▣  3. Оферта от ВДХ АД /качено на 09.07.2018г. 14:55ч./

▣  4. Оферта от КАРО ТРЕЙДИНГ ООД /качено на 09.07.2018г. 14:56ч./

▣  5. Оферта от МАКС ЕЛЕКТРО" ЕООД /качено на 09.07.2018г. 14:57ч./

▣  6. Решение №438 от 09.07.2018 г. /качено на 09.07.2018г. 14:55ч./
©2008 Община ВЪРШЕЦ