ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ


3  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ. 44 ОТ ЗОП ЗА ПРОЕКТ „РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ
НА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА В ГР.ВЪРШЕЦ”▣  1. Покана /качено на 28.06.2018г. 16:29ч./

▣  2. Документи (зип архив) /качено на 28.06.2018г. 16:30ч./

▣  3. Оферта от Джерамис Интернешънъл ООД /качено на 10.07.2018г. 14:55ч./

▣  4. Оферта от Структор 2011 ЕООД /качено на 10.07.2018г. 14:55ч./

▣  5. Оферта от Пейком България ЕООД /качено на 10.07.2018г. 14:56ч./

▣  6. Решение № 440 от 09.07.2018 г. /качено на 10.07.2018г. 14:57ч./
©2008 Община ВЪРШЕЦ