ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ


21  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ. 44 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА ДГ „СЛЪНЦЕ“
– ГР. ВЪРШЕЦ“▣  Оферта от КОНСУЛТ СС ЕООД /качено на 22.10.2019г. 12:10ч./

▣  Оферта от ДЕКРА КОНСУЛТ ЕООД /качено на 22.10.2019г. 12:10ч./

▣  Оферта от ПРОАКТИВ ТИЙМ ЕООД /качено на 22.10.2019г. 12:10ч./

▣  Доклад по чл. 98, ал. 1, т. 1 от ППЗОП /качено на 22.10.2019г. 12:10ч./

▣  Покана за провеждане на пазарни консултации с изх. № 70 00-529 от 01.10.2019 г. /качено на 01.10.2019г. 15:20ч./

▣  Приложение № 1 - Оферта /качено на 01.10.2019г. 15:20ч./

▣  Приложение № 2 - Ценово предложение /качено на 01.10.2019г. 15:20ч./

▣  Приложение № 3 - Техническа спецификация /качено на 01.10.2019г. 15:20ч./
©2008 Община ВЪРШЕЦ