ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ


2  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ. 44 ОТ ЗОП ЗА ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ”


▣  1. Документи за оферти (зип формат)

▣  2. Решение 426 от 20.09.2016

▣  3. Покана за пазарни консултации с представяне на независими оферти
©2008 Община ВЪРШЕЦ