ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ


18  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ. 44 ОТ ЗОП ЗА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ: "РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА В ГР. ВЪРШЕЦ"


▣  Покана пазарна консултация № 7000-377 от 11.07.2019 /качено на 11.07.2019г. 17:22ч./

▣  Приложение № 1. Предложение - оферта /качено на 11.07.2019г. 17:22ч./

▣  Приложение № 2.Техническо предложение /качено на 11.07.2019г. 17:22ч./

▣  Приложение № 3. Ценово предложениее /качено на 11.07.2019г. 17:22ч./

▣  Приложение № 4.Техническа спецификация /качено на 11.07.2019г. 17:22ч./

▣  Одобрен инвестиционен проект /качено на 11.07.2019г. 17:12ч./

▣  Оферта Консултал ЕООД /качено на 29.07.2019 г. 17:22ч./

▣  Оферта ДДС 06 ЕООД /качено на 29.07.2019 г. 17:22ч./

▣  Оферта Мулти Проджект -МП ЕООД /качено на 29.07.2019 г. 17:22ч./

▣  Доклад пазарни КУ СПОРТ /качено на 29.07.2019 г. 17:22ч./
©2008 Община ВЪРШЕЦ