ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ


17  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ. 44 ОТ ЗОП ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: "РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА В ГР. ВЪРШЕЦ"


▣  Покана за пазарна консултация № 7000-378 от 11.07.2019 /качено на 11.07.2019г. 17:12ч./

▣  Приложение № 1. Предложение - оферта /качено на 11.07.2019г. 17:12ч./

▣  Приложение № 2. Техническо предложение /качено на 11.07.2019г. 17:12ч./

▣  Приложение № 3. Ценово предложение /качено на 11.07.2019г. 17:12ч./

▣  Приложение № 4. Техническа спецификация /качено на 11.07.2019г. 17:12ч./

▣  Одобрен инвестиционен проект /качено на 11.07.2019г. 17:12ч./

▣  Оферта КНД - Консултал ООД /качено на 29.07.2019 г. 17:30ч./

▣  Оферта БХК ООД /качено на 29.07.2019 г. 17:30ч./

▣  Оферта Стройкомерс ЕООД /качено на 29.07.2019 г. 17:30ч./

▣  Доклад пазарни СМР СПОРТ /качено на 29.07.2019 г. 17:30ч./
©2008 Община ВЪРШЕЦ