ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ


14  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ. 44 ОТ ЗОП ЗА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ "ОБНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКИ ПАРК, ГР. ВЪРШЕЦ"


▣  Покана за пазарни консултации Изх. № 700-374 от 11.07.2019 /качено на 11.07.2019г. 16:42ч./

▣  Приложение № 1. Предложение - оферта /качено на 11.07.2019г. 16:42ч./

▣  Приложение № 2. Техническо предложение /качено на 11.07.2019г. 16:42ч./

▣  Приложение № 3. Ценово предложение /качено на 11.07.2019г. 16:42ч./

▣  Приложение № 4. Техническа спецификация /качено на 11.07.2019г. 16:42ч./

▣  Инвестиционен проект /качено на 11.07.2019г. 17:00ч./

▣  Оферта Консултал ЕООД /качено на 29.07.2019 г. 13:30ч./

▣  Оферта ДДС 06 /качено на 29.07.2019 г. 13:32ч./

▣  Оферта Мулти Проджект - МП ЕООД /качено на 29.07.2019 г. 13:33ч./

▣  Доклад пазарни КУ ПАРК /качено на 29.07.2019 г. 13:38ч./
©2008 Община ВЪРШЕЦ