ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ


12  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ. 44 ОТ ЗОП ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И МУЛТИМЕДИЙНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ПАЛЕОПАРК И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР


▣  Покана /качено на 17.06.2019г. 13:42ч./

▣  Предложение оферта /качено на 17.06.2019г. 13:42ч./

▣  Техническо предложение /качено на 17.06.2019г. 13:42ч./

▣  Ценово предложение /качено на 17.06.2019г. 13:42ч./

▣  Техническа спецификация /качено на 17.06.2019г. 13:42ч./

▣  Оферта ПАРК СПОРТ КОНСУЛТ ЕООД /качено на 4.07.2019г. 14:42ч./

▣  Оферта МОТИФФ 2012 ООД /качено на 4.07.2019г. 14:42ч./

▣  Оферта КАТА БОГДАНОВА 2 ЕООД /качено на 4.07.2019г. 14:42ч./

▣  Доклад доставка утвърден на 03.07.2019 /качено на 4.07.2019г. 14:42ч./
©2008 Община ВЪРШЕЦ