ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ


11  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ. 44 ОТ ЗОП ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗРАБОТКА НА СКУЛПТУРНИ РЕСТАВРАЦИИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР И ОКОЛНИТЕ ТЕРИТОРИИ


▣  Покана /качено на 17.06.2019г. 13:42ч./

▣  Предложение оферта /качено на 17.06.2019г. 13:42ч./

▣  Техническо предложение /качено на 17.06.2019г. 13:42ч./

▣  Ценово предложение /качено на 17.06.2019г. 13:42ч./

▣  Техническа спецификация /качено на 17.06.2019г. 13:42ч./

▣  Доклад услуга утвърден на 04.07.2019 /качено на 04.07.2019г. 16:42ч./
©2008 Община ВЪРШЕЦ