ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ


1  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ. 44 ОТ ЗОП ЗА ПРОЕКТ: „РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ
НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА ОБЩИНСКА МУЗЕЙНА КОЛЕКЦИЯ“▣  1. Документи за оферти (зип формат)

▣  2. Решение 452 от 03.10.2016 г.

▣  3. Покана за пазарни консултации с представяне на независими оферти
©2008 Община ВЪРШЕЦ