ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ СЛЕД 15.04.2016 Г.


9  „ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА”


▣  Обявление за обществена поръчка, чрез процедура "публично съзтезание" по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на Община Вършец за срок от 12 месеца”

▣  Решение

▣  Обявление

▣  Решение за откриване на обществена поръчка, чрез процедура "публично съзтезание" по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на Община Вършец за срок от 12 месеца”

▣  Документация

▣  Образци (PDF)

▣  Образци (MS-OFFICE DOC)

▣  Проект на договор

▣  Протокол на комисията

▣  Договор

▣  Обява за възложена обществена поръчка
©2008 Община ВЪРШЕЦ