ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ СЛЕД 15.04.2016 Г.


4  ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО – МИКРОБУС, АДАПТИРАН ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ


▣  1. Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти до 11.01.2017 г. (качена на 04.01.2017 г.)

▣  2. Информация за удължаване на срока за получаване на оферти до 11.01.2017 г. (качена на 04.01.2017 г.)

▣  3. Обява (качена на 14.12.2016 г.)

▣  4. Документи в зип формат (качени на 14.12.2016 г.)

▣  Детайлна информация за обществената поръчка в АОП

▣  1. Протокол (качен на 17.01.2017 г.)

▣  2. ДОГОВОР №27/09.02.2017г.

▣  3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
©2008 Община ВЪРШЕЦ