ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ СЛЕД 15.04.2016 Г.


36  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА "ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА" ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ: "РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ"


▣  Решение за откриване на процедурата /качено на 29.01.2019г. в 11:50ч./

▣  Обявление за поръчка /качено на 29.01.2019г. в 11:50ч./

▣  Указания и документация /качено на 29.01.2019г. в 11:50ч./

▣  Приложение № 1 - еЕЕДОП /качено на 29.01.2019г. в 11:50ч./

▣  Приложения № 2 - 8 - Образци /качено на 29.01.2019г. в 11:50ч./

▣  Приложение № 9 - Технически спецификации /качено на 29.01.2019г. в 11:50ч./

▣  Приложение № 10 - Методика за оценка /качено на 29.01.2019г. в 11:50ч./

▣  Приложение № 11 - Проект на договор /качено на 29.01.2019г. в 11:50ч./

▣  Съобщение за отваряне на ценови предложения /качено на 11.03.2019г. в 16:50ч./

▣  Протокол № 1 /качено на 11.04.2019г. в 15:50ч./

▣  Протокол № 2 /качено на 11.04.2019г. в 15:50ч./

▣  Доклад /качено на 11.04.2019г. в 15:50ч./

▣  Решение № 127 от 11.04.2019 г. /качено на 11.04.2019г. в 15:50ч./

▣  Обявление за възложена поръчка /качено на 16.05.2019г. в 13:30ч./

▣  Договор № 52 от 09.05.2019 г. /качено на 16.05.2019г. в 13:30ч./

▣  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка /качено на 27.08.2019г. в 16:03ч./
©2008 Община ВЪРШЕЦ