ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ СЛЕД 15.04.2016 Г.


31  ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА


▣  Обявление /качено на 25.10.2018г. 16:20ч./

▣  Решение /качено на 25.10.2018г. 16:20ч./

▣  Документация /качено на 25.10.2018г. 16:20ч./

▣  еЕЕДОП /качено на 25.10.2018г. 16:20ч./

▣  Образци /качено на 25.10.2018г. 16:20ч./

▣  Проект на договор /качено на 25.10.2018г. 16:20ч./

▣  Техническа спецификация /качено на 25.10.2018г. 16:20ч./

▣  Отговор на зададени въпроси /качено на 01.11.2018г. 16:20ч./

▣  Протокол /качено на 19.12.2018г. 16:50ч./

▣  Решение /качено на 19.12.2018г. 16:50ч./

▣  Решение за изменение /качено на 07.01.2019г. 13:50ч./

▣  Решение за прекратяване /качено на 19.02.2019г. 14:40ч./

▣  Обявление за възложена поръчка /качено на 06.03.2019г. 16:15ч./
©2008 Община ВЪРШЕЦ