ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ СЛЕД 15.04.2016 Г.


23  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА "ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА" ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ: “ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ГР. ВЪРШЕЦ, ОБЩИНА ВЪРШЕЦ“.


▣  Обявление СМР улици /качено на 22.03.2018 в 11:35ч./

▣  Решение СМР улици /качено на 22.03.2018 в 11:35ч./

▣  Приложения от № 2 до № 5 - образци /качено на 22.03.2018 в 11:35ч./

▣  Приложение № 5.1. - КСС /качено на 22.03.2018 в 11:35ч./

▣  Приложение № 6 - Методика за оценка /качено на 22.03.2018 в 11:35ч./

▣  Приложение № 7 - Технически спецификации /качено на 22.03.2018 в 11:35ч./

▣  Приложение № 8 - Проект на договор /качено на 22.03.2018 в 11:35ч./

▣  Указания и документация /качено на 22.03.2018 в 11:35ч./

▣  еЕЕДОП (Приложение № 1) /качено на 22.03.2018 в 11:35ч./

▣  Инвестиционен проект /качено на 22.03.2018 в 11:35ч./

▣  Разяснение /качено на 13.04.2018 в 16:35ч./

▣  Разяснение №2 /качено на 16.04.2018 в 16:15ч./

▣  Разяснение №3 /качено на 18.04.2018 в 09:15ч./

▣  Протокол №1 /качено на 14.06.2018 в 16:45ч./

▣  Съобщение за отваряне на ценови предложения /качено на 26.11.2018 в 15:25ч./

▣  Протокол №2 /качено на 13.12.2018 в 11:56ч./

▣  Протокол №3 /качено на 13.12.2018 в 11:57ч./

▣  Доклад /качено на 13.12.2018 в 11:58ч./

▣  РЕШЕНИЕ № 635 от 13.12.2018 г /качено на 13.12.2018 в 11:59ч./

▣  Обявление за възложена поръчка /качено на 05.02.2019 в 13:13ч./

▣  Договор № 16 от 01.02.2019 г. /качено на 05.02.2019 в 13:13ч./

▣  Допълнително споразумение № 1 от 14.06.2019 г. към Договор № 16 от 01.02.2019 г. /качено на 19.06.2019 в 13:13ч./

▣  Обявление за изменение на поръчка /качено на 19.06.2019 в 13:13ч./

▣  Допълнително споразумение № 2 от 17.03.2020 г. към Договор № 16 от 01.02.2019 г. /качено на 19.05.2020г. 15:50ч./

▣  Обявление за изменение на поръчка /качено на 19.05.2020г. 15:50ч./
©2008 Община ВЪРШЕЦ