ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ СЛЕД 15.04.2016 Г.


2  ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА


▣  1. Решение (качено на 13.10.2016 г.)

▣  2. Документи в зип формат (качено на 13.10.2016 г.)

▣  3. Фактури в зип формат (качено на 13.10.2016 г.)

▣  Детайлна информация за обществената поръчка в АОП

▣  1. Писмо

▣  2. Протокол от 07.11.2016

▣  3. Съобщение

▣  4. Протокол за проведен жребий

▣  5. Протокол от 16.11.2016

▣  6. Решение 556

▣  7. Обявление за възложена поръчка

▣  8. ДОГОВОР №220/29.12.2016г.

▣  9. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с предмет:

▣  10. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
©2008 Община ВЪРШЕЦ