ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ СЛЕД 15.04.2016 Г.


11  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА "ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА" С ПРЕДМЕТ: "РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ В ГР. ВЪРШЕЦ"


▣  Обществена поръчка "открита процедура" с предмет: "Ремонт на улици и тротоари в гр. Вършец" /качено 08.02.2018г 11:40ч/

▣  Решение за откриване на обществена поръчка "открита процедура" по ЗОП с предмет: "Ремонт на улици и тротоари в гр. Вършец" /качено 08.02.2018г 11:43ч/

▣  Приложение № 9 - Технически спецификации /качено 08.02.2018г 11:46ч/

▣  Приложение № 10 - Методика за оценка /качено 08.02.2018г 11:50ч/

▣  Приложение № 11 - Проект на договор /качено 08.02.2018г 11:52ч/

▣  Приложения от № 1 до № 8 - образци /качено 08.02.2018г 11:55ч/

▣  Указания и документация /качено 08.02.2018г 12:00ч/

▣  ПРОТОКОЛ № 1 /качено 21.03.2018г 15:20ч/

▣  Съобщение за отваряне на ценови оферти /качено 02.04.2018г 15:00ч/

▣  ПРОТОКОЛ № 2 /качено 12.04.2018г 16:00ч/

▣  ПРОТОКОЛ № 3 /качено 12.04.2018г 16:00ч/

▣  ДОКЛАД /качено 12.04.2018г 16:00ч/

▣  РЕШЕНИЕ № 219 от 12.04.2018 г. /качено 12.04.2018г 16:00ч/

▣  Договор № 36 от 10.05.2018 г. /качено 21.05.2018г 13:40ч/

▣  Обявление /качено 21.05.2018г 13:40ч/

▣  Обявление за приключване на договор за ОП /качено 11.12.2018г 09:40ч/
©2008 Община ВЪРШЕЦ