ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ СЛЕД 15.04.2016 Г.


10  РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА УЛ. „СЕРАФИМ ГЕОРГИЕВ“ И УЛ. „ЗЕЛЕНИ ДЕЛ“, ГР. ВЪРШЕЦ“. ПРОЕКТЪТ ОБХВАЩА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СЛЕДНИТЕ УЛИЦИ ОТ ВЪТРЕШНАТА УЛИЧНА МРЕЖА НА ГР. ВЪРШЕЦ


▣  Обявление за откриване на обществена поръчка "открита процедура" по ЗОП с предмет: „Изпълнение на СМР за реализиране на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа на ул. „Серафим Георгиев“ и ул. „Зелени дел“, гр. Вършец“. качено на 17.01.2018г в 11:20ч

▣  Решение за откриване на обществена поръчка "открита процедура" по ЗОП с предмет: „Изпълнение на СМР за реализиране на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа на ул. „Серафим Георгиев“ и ул. „Зелени дел“, гр. Вършец“. качено на 17.01.2018г в 11:22ч

▣  Приложение № 9 качено на 17.01.2018г в 11:22ч

▣  Приложение № 10 - Проект на договор качено на 17.01.2018г в 11:22ч

▣  Приложение № 11 - Методика за оценка качено на 17.01.2018г в 11:22ч

▣  Приложение № 12 - Технически спецификации качено на 17.01.2018г в 11:22ч

▣  Приложения от № 1 до № 8 - образци качено на 17.01.2018г в 11:22ч

▣  Указания и документация качено на 17.01.2018г в 11:22ч

▣  Инвестиционен проект качено на 17.01.2018г в 11:22ч

▣  СЪОБЩЕНИЕ /качено на 27.02.2018 в 16:55ч./

▣  ДОКЛАД /качено на 07.03.2018 в 16:55ч./

▣  Протокол № 1 /качено на 07.03.2018 в 16:55ч./

▣  Протокол № 2 /качено на 07.03.2018 в 16:55ч./

▣  РЕШЕНИЕ № 113 от 07.03.2018 г. /качено на 07.03.2018 в 16:55ч./

▣  Обявление за възложена поръчка /качено на 12.04.2018 в 16:05ч./

▣  ДОГОВОР № 23 от 02.04.2018г. /качено на 12.04.2018 в 16:05ч./

▣  Допълнително споразумение № 1 от 15.11.2018 г. /качено на 16.11.2018 в 16:05ч./

▣  Обявление за приключване на обществена поръчка /качено на 27.12.2018 в 16:00ч./
©2008 Община ВЪРШЕЦ