ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ СЛЕД 15.04.2016 Г.


1  ЗИМНО СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА ЗИМЕН СЕЗОН 2016 – 2017 Г.


▣  1. Документи за кандидатстване в зип формат.

▣  2. Детайлна информация за преписката в АОП

▣  3. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

▣  1. Протокол

▣  2. Договор - "Снегопочистване на уличната мрежа в населените места на община Вършец"

▣  3. Договор - "Снегопочистване и частично опесъчаване начетвъртокласната пътна мрежа

▣  4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
©2008 Община ВЪРШЕЦ