ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.


4  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА „ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН СПОРТЕН ЦЕНТЪР. РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ СТАДИОН И ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ЗАЛА С ПОКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН."


▣  РЕШЕНИЕ

▣  РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА

▣  РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА ОТ 4.11.2014

▣  1. Образци на бланки

▣  2. Проект на договор

▣  3. Указания и методика зала

▣  4. Количествено стойностна сметка

▣  1. Архитектура

▣  2. ВИК

▣  3. ВИК технология

▣  4. Геодезия

▣  5. ЕЕ

▣  6. Ел. технология

▣  7. Електро

▣  8. Конструкции

▣  9. Конструкции том 2

▣  10. Ландшафтна архитектура

▣  11. ОВК

▣  12. ПБЗ

▣  13. Пожарна безопасност

▣  14. Съдържание на проекта

▣  Отговори на въпроси I част

▣  Отговори на въпроси II част

▣  Отговори на въпроси III част

▣  Отговори на въпроси IV част

▣  Отговори на въпроси V част

▣  Отговори на въпроси VI част

▣  Отговори на въпроси VII част

▣  Отговори на въпроси VIII част

▣  Отговори на въпроси IX част

▣  Отговори на въпроси X част

▣  Отговори на въпроси XI част

▣  Отговори на въпроси XII част

▣  Отговори на въпроси XIII част

▣  Отговори на въпроси XIV част

▣  Отговори на въпроси XV част

▣  Отговори на въпроси XVI част

▣  Отговори на въпроси XVII част

▣  Отговори на въпроси XVIII част

▣  Протокол № 1

▣  Протокол № 2

▣  Протокол № 3

▣  Съобщение

▣  Решение

▣  Информация за сключен договор

▣  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
©2008 Община ВЪРШЕЦ