ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.


27  ПУБЛИЧНА ПОКАНА "ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА /КЕТЪРИНГ/ ЗА ХРАНЕНЕ НА ЛИЦАТА, НАСТАНЕНИ В ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП НА ЛИЦА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ В ГР.ВЪРШЕЦ"


▣  1. Документи в зип формат.

▣  Детайлна информация за публичната покана в АОП.

▣  1. Протокол

▣  2. Договор

▣  3. ПУБЛИЧНА ПОКАНА
©2008 Община ВЪРШЕЦ