ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.


25  ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: ЗИМНО СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА ЗИМЕН СЕЗОН 2015 - 2016Г.


▣  1. Образци и приложения в зип формат

▣  2. Техническа спецификация по обособена позиция № 1

▣  3. Техническа спецификация по обособена позиция № 2

▣  1. Протокол

▣  2. Договор № 198

▣  3. Договор № 199

▣  4. ПУБЛИЧНА ПОКАНА
©2008 Община ВЪРШЕЦ