ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.


24  РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА "ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛНИ ГОРИВА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ"


▣  1. Информация за сключен договор

▣  2. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

▣  РЕШЕНИЕ
©2008 Община ВЪРШЕЦ