ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.


23  ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: "ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА УЛИЦА КЪМ СПОРТНА ЗАЛА ГР.ВЪРШЕЦ".


▣  1. Проектна документация

▣  2. Документация за участие

▣  3. Количествено-стойностна сметка

▣  1. Протокол

▣  2. Договор № 172

▣  3. ПУБЛИЧНА ПОКАНА
©2008 Община ВЪРШЕЦ