ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.


22  РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ КЪМ МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА”


▣  Образци и приложения в зип формат

▣  1. Протокол № 1

▣  2. Доклад

▣  3. Рeшение № 303

▣  4. Договор № 169

▣  5. Информация за сключен договор

▣  6. РЕШЕНИЕ
©2008 Община ВЪРШЕЦ