ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.


21  ПУБЛИЧНА ПОКАНА „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА МНОГОФУКНЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА, ГРАД ВЪРШЕЦ”


▣  1. Образци и приложения в зип формат

▣  1. Протокол

▣  2. Договор № 183

▣  3. ПУБЛИЧНА ПОКАНА
©2008 Община ВЪРШЕЦ