ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.


2  ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН
ПАТРОНАЖ И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ▣  РЕШЕНИЕ

▣  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ

▣  ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

▣  Документация доставка на храни

▣  Приложения към докумантацията

▣  Решение 345 от 17.09.2018 г. за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти

▣  Протокол 1 за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти

▣  Протокол 2 за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти

▣  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
©2008 Община ВЪРШЕЦ