ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.


19  ИЗБОР НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ВЕЛОАЛЕЯ В ГРАД ВЪРШЕЦ, СЪГЛАСНО ПРАВИЛАТА НА ПРАГ И REF: NO 2007 CB16IPO006-2011-2-68-LP-SERVICE 02


▣  Необходими документи за участие (zip формат)

▣  Покана до IMPEL ENGEENERING ST

▣  Покана до STIV - STEFAN IVANOV STOYANKA IVANOVA

▣  Покана до NORMA CONSULT LTD

▣  Списък на всички участници

▣  SERVICE CONTRACT NOTICE
©2008 Община ВЪРШЕЦ