ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.


17  ИЗБОР НА СТРОИТЕЛ НА ВЕЛОАЛЕЯ, СЪГЛАСНО ПРАВИЛАТА НА ПРАГ И Ref: NO 2007 CB16IPO006-2011-2-68-LP-Works 01.


▣  Необходими документи за участие (zip формат)

▣  Покана до STROIKO 2002 LTD

▣  Покана до KARO TRAIDING LTD

▣  Покана до KOPEKS & KO LTD

▣  Списък на всички участници

▣  WORKS CONTRACT NOTICE - BIKE LANE CONSTRUCTION IN VARSHETS
©2008 Община ВЪРШЕЦ