ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.


16  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА "ОСЕМ А" ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И СОФТУЕР"


▣  Всички документи в zip формат

▣  Приложение. Технически спецификации

▣  Протокол

▣  Договор 59/30.03.2015

▣  ПУБЛИЧНА ПОКАНА
©2008 Община ВЪРШЕЦ