ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.


11  УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ СТРОИТЕЛСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В ЧАСТ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ.РЕПУБЛИКА ОТ ОТ322 ДО ОТ358 - ГР. ВЪРШЕЦ


▣  Образци догаваряне без обявление зала

▣  Писмо до АОП

▣  Покана до ЛИТ, Инжроуд и Фара

▣  Проект на договор ОП 1

▣  Проект на договор ОП 2

▣  Проект на договор ОП 3

▣  Проект на договор ОП 4

▣  Проект на договор ОП 5

▣  Писмо до участниците

▣  Доклад

▣  Протокол 1

▣  Протокол 2

▣  Протокол 3

▣  Решение

▣  Информация за сключен договор

▣  Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка ОП 1

▣  Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка ОП 2

▣  Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка ОП 3

▣  Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка ОП 5

▣  
©2008 Община ВЪРШЕЦ