ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРИКЛЮЧИЛИ


8  ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ: "ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ, РЕКЛАМНИ И МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙНОСТИ" ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ТЕРИТОРИАЛНА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ.


▣  Решение за откриване на процедура по чл. 3, ал. 1 от ЗОП

▣  Документация за участиев открита процедура с предмет "Осъществяване на информационни, рекламни и маркетингови дейности" в .pdf формат.

▣  Документация за участиев открита процедура с предмет "Осъществяване на информационни, рекламни и маркетингови дейности" в .doc формат.

▣  Отговори на въпроси - част първа

▣  Отговори на въпроси - част втора

▣  ОБЯВЛЕНИЕ
©2008 Община ВЪРШЕЦ