ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРИКЛЮЧИЛИ


6  ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ И ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ: 1. "РЕМОНТ ОБЩИНСКИ ПЪТ MON 1091 – ЧЕРКАСКИ – ДРАГАНИЦА" 2. "ИЗКРЪПВАНЕ НА УЛИЦИ В ГР.ВЪРШЕЦ"


▣  Решение за откриване на процедура

▣  Указания за участие

▣  Документи за участие

▣  Обявление
©2008 Община ВЪРШЕЦ