ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРИКЛЮЧИЛИ


5  ПУБЛИЧНА ПОКАНА: УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ НА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ: 1. „РЕМОНТ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПАРКОВЕ, ГРАДИНКИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В ГР.ВЪРШЕЦ” 2. „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЧАСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГРУПА УЛИЦИ"


▣  Виж цялата информация тук.
©2008 Община ВЪРШЕЦ