ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРИКЛЮЧИЛИ


4  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЧАСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГРУПА УЛИЦИ В ГР. ВЪРШЕЦ(ЕЗФРСР)


▣  Виж цялата информация тук.
©2008 Община ВЪРШЕЦ