ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРИКЛЮЧИЛИ


31  РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ - РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ”


▣  Протокол на комисията

▣  Доклад на комисията

▣  Решение на Кмета на община Вършец

▣  Информация за сключен договор

▣  РЕШЕНИЕ
©2008 Община ВЪРШЕЦ