ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРИКЛЮЧИЛИ


30  ПУБЛИЧНА ПОКАНА „МОНИТОРИНГ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА МАРКЕТИНГОВИТЕ ДЕЙНОСТИ”


▣  СЪОБЩЕНИЕ - ОТВАРЯНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ

▣  Образци за кандидатстване

▣  Отговори на въпроси

▣  ПУБЛИЧНА ПОКАНА
©2008 Община ВЪРШЕЦ