ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРИКЛЮЧИЛИ


28  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА „СТРОИТЕЛСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В ЧАСТ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. РЕПУБЛИКА ОТ ОТ322 ДО ОТ359 - ГР. ВЪРШЕЦ“


▣  РЕШЕНИЕ

▣  РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА

▣  Съдържание и приложения Вършец

▣  Указания и методика

▣  Образец 20

▣  Проект на договор ВиК Вършец

▣  Техническа спецификация Черкаски

▣  Техническа спецификация Драганица

▣  Технически спецификации Горно Озирово

▣  Техническа спецификация ул. Република

▣  Техническа спецификация Спанчевци

▣  ОБЯВЛЕНИЕ
©2008 Община ВЪРШЕЦ