ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРИКЛЮЧИЛИ


20  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА „ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН СПОРТЕН ЦЕНТЪР. РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ СТАДИОН И ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ЗАЛА С ПОКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН В УПИ (ПАРЦ. IV) В КВ. 90 ГР. ВЪРШЕЦ”


▣  РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

▣  Решение за публикуване

▣  Заглавна страница

▣  Съдържание и приложения

▣  Проект на договор

▣  Указания и методика

▣  Количествена сметка

▣  ОБЯВЛЕНИЕ
©2008 Община ВЪРШЕЦ