ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРИКЛЮЧИЛИ


2  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА "ИНЖЕНЕРИНГ - РАБОТНО ПРОЕКТИРАНЕ, СЪГЛАСУВАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ГРАДСКА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ /ГПСОВ/", ГР. ВЪРШЕЦ, ФИНАНСИРАНА ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013Г."


Няма намерени данни.


©2008 Община ВЪРШЕЦ